Thẻ: lãi suất thấp

0 Comment
Posted in Diễn đàn Nóng Khởi nghiệp

Phí phạt trả nợ trước hạn các ngân hàng năm 2019

Một trong những vấn đề không được mọi người quan tâm là phí phạt trả nợ trước hạn các ngân…