Thẻ: paypal

0 Comment
Posted in Diễn đàn Nóng Đào Tạo Khởi nghiệp

PayPal chuẩn bị tăng một số loại phí thanh toán sắp tới

PayPal chuẩn bị tăng một số loại phí thanh toán sắp tới, ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta….

0 Comment
Posted in Diễn đàn Nóng Đào Tạo Khởi nghiệp

Phí thanh toán khi thanh toán qua Paypal

Biểu phí ước tính dựa trên doanh số bán hàng. Chọn một giải pháp Nhận thanh toán và các hóa…